Oktobar 17, 2018, 11:20:48 pre podne

Autor Tema: STARI PRAVILNIK MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE - (USVOJEN 2014. GODINE U RUDOVCIMA)  (Pročitano 235 puta)

0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže MR.Čokanlija

  • Administrator
  • Ultimate Biker
  • *
  • Poruke: 3368
  • Pol: Muškarac
    • Moto KLub Čokanlija na WEB-u...
STARI PRAVILNIK MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE - (USVOJEN 2014. GODINE U RUDOVCIMA)
« poslato: Februar 05, 2018, 01:57:18 pre podne »
STARI PRAVILNIK MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE
(usvojen 2014-te godine na MAS Skupštini u Rudovcima)

Član 1.
Član MAS-e može postati svaki moto klubkoji je registrovan u nadležnim institucijama i prihvata odredbe Statuta i pravilnika MAS-e.

Član 2.
Svi članovi MAS-e imaju jednaka prava i obaveze.

Član 3.
Moto Asocijacijom Srbije upravlja Skupština sastavljena od po jednog predstavnika iz svakog moto kluba koja bira predsednika i predlaže 10 (deset) članova od kojih predsednik bira 4 (četiri) člana UO MAS-e. Predsednik U.O. ujedno i predsedava Skupštinom MAS-e.
Upravnom odboru mogu se dodati još dva koptirana člana koje predlaže Skupština.

Član 4.

Predloženi kandidat za predsednika Moto Asocijacije Srbije mora ispunjavati sledeće uslove:
- Kandidat može biti samo iz moto kluba koji je punopravni član MAS-a
- Kandidat mora biti Punopravni član moto kluba najmanje 2 (dve) godine.
- Neophodno je da bar 1 (jedan) mandat bio u rukovodstvu svog kluba, Predsednik, Član U.O ili N.O)
- Da nije bio krivično osuđivan ni gonjen (potvrda iz MUP-a)
- Da u svom radu nije bio smenjen sa neke funkcije u rukovodstvu svog kluba ili MAS-e.
- Svaki kandidat za predsednika MAS-e mora doneti napismeno i overeno pečatom svog kluba,
  potpisano članovima U.O. da njegov klub moralno i finasijski garantuje za njega.
- Kandidati za članove U.O i N.O moraju da ispunjavaju prva tri uslova.

Član 5.

Odlučivanje na Skupštini je javno i većinsko, dizanjem ruku ili prozivkom a po odluci Skupštine i tajno.

Član 6.
Upravni Odbor Moto Asocijacije Srbije može da odlučuje o bitnim odlukama uz punu odgovornost Skupštini MAS-e.
Članovi Upravnog i Nadzornog Odbora su u obavezi da redovno posećuju sastanke U.O i N.O kao i Skupštine MAS-e.
Neaktivnost u radu kao i tri neopravdana izostanka sa sastanaka odnosno Skupština u kalendarskoj godini
izuskuju smenu i imenovanje novog člana Upravnog Odbora odnosno Nadzornog Odbora.

Član 7.

Svaki član Skupštine Moto Asocijacije Srbije je odgovoran za sprovođenje odluka MAS-e.

Član 8.
Svaki član Skupštine može podneti predsedništvu predlog ili zahtev u pisanoj formi za razmatranje, o čijem zahtevu mora biti obavešten u roku od 15 (petnaest) dana.

Član 9.
Prijem novih klubova u članstvo Moto Asocijacije Srbije obavčlja se u prvoj skupštini u godini.
Novi klub prve godine dobija status privremenog člana i nema pravo glasa na Skupštini do prijemu u punopravno članstvo. Prve godine Skuptina prati njegov rad i aktivnost novog kluba i tek na prvoj skupštini sledeće godine odlučivaće o dodeljivanju statusa punopravnog člana MAS-e za taj klub. U godini stažiranja klub kandidat za prijem u punopravno članstvo mora učestvovati u 90 % akcija kao i sastanaka u organizaciji MAS-e.

Član 10.
Novoprimljeni klub prve godine ima pravo da oorganizuje letnju žurku.
Prilikom izbora termina žurke se mora voditi računa da se termin
ne poklopi sa skupom drugog kluba u blizini manjoj od 100 kilometara.
Ulaz na žurku se ne naplaćuje.

Član 11.
Na predlog Skupštine može se odstupiti od člana 9.

Član 12.

Članarina Moto Asocijacije Srbije je godišnja i plaća se u roku od 30 dana od prijema za nove klubove,
a za stare članove najkasnije do 31 decembra tekuće godine, za narednu godinu.
Klub koji nije u mogućnosti da izmiri obaveze u datom roku dužan je da u pismenoj formi
dostavi molbu U.O. sa obrazloženjem a u istom roku U.O. donosi odluku i obaveštava klub u predviđenom roku.
O visini članarine odluku donosi skupština na prvoj Skupštini organizovanoj nakon moto sezone.

Član 13.
Ukoliko se ne uplati članarina do rokova iz člana 12 Klub gubi pravo pojavljivanja u zvaničnom Kalendaru Moto Skupova za narednu sezonu. Ukoliko Klub ne dostavi dopis o kašnjenju uplate klubu automatski prestaje članstvo u Moto Asocijaciji Srbije.

Član 14.
Sve sporove u okviru članstva u MAS-u rešava U.O. u roku od 15 (petnaest) dana. Žalbe se podnose u pisanoj formi.
Upravni Odbor se obavezuje da zainteresovane strane obavesti o rešenju u pisanoj formi u roku od 15 (petnaest) dana.

Član 15.

Svaki član mora biti odgovarajuće obeležen sa priišivkom ili značkom Moto Asocijacije Srbije.
Značka MAS-e je vlasništvo MAS-e i daje se klubu na korišćenje uz novčanu naknadu u visini cene izrade iste. Nakon eventualnog izlaska kluba iz MAS-a klub vraća značke uz povraćaj novčanih sredstava.

Član 16.
U jednom gradu može se održati samo 1 (jedan) moto skup u toku godine.
Odluku o klubu organizatoru doneće sami klubovi ili ako ne mogu da se dogovore Skupština Moto Asocijacije Srbije.

Član 17.
Svaki skup mora da zadovolji sledeće kriterijume:
- Cena ulaznice za moto skup mora biti sa dogovorom u MAS-u.
- Obavezno obezbeđenje čiste vode i sanitarnog čvora.
- Dužnost organizatora je da na ulasku na moto skup vodi pisanu evidenciju gostiju.
- Obavezno obezbediti šator ili drugi pokriveni prostor za posetioce i pokrivenu binu za program.
- Obavezno obezbeđivanje besplatnog ručka.
- Cene hrane i pića moraju biti u skladu sa dogovorom u MAS-u.
- Obezbediti konstatno obezbeđenje moto skupa.
- Za probleme u organizaciji moto skupa obratiti se predsedništvu MAS-a za pomoć.
- Na svakom moto skupu poželjno je bar jednog motocikliste iz kluba člana MAS-a.
- Obavezno prisustvo 24 časa organizatora skupa
- Svaki Klub je obavezan prijaviti se na ulazu organizatoru skupa.
- Zabranjeno je neovlašćeno penjanje na binu.
- Zabranjeno je neovlašćeno rušenje i penjanje na motocikle.
- Zabranjeno je turiranje i pucanje motociklom kao i glasna muzika posle 3 časa ujutru.
- Organizator je dužan da na svom moto skupu obeleži motocikl i njegovog vozača.
- Dužnost organizatora je da ulaz na moto skup bude non-stop obezbeđen.
- Organizator je dužan da na moto skupu organizuje razna takmičenja i dodele prikladnih nagrada i zahvalnica.

Član 18.
- Moto Klub se mora pridržavati prijavljenog termina održavanja moto skupa.
- Ukoliko odustane od planiranog termina moto skupa može zatražiti od U.O. novi termin
uz pismeno obrazloženje odustajanja - promene termina a najkasnije do 1 (prvog) marta tekuće godine.
- Klub koji samovoljno promeni termin moto skupa naredne godine gubi pravo pojavljivanja u zvaničnom kalendaru moto skupova.
- U slučaju smrti člana kluba ili bliže rodbine klub može otkazati skup po skraćenom postupku uz konsultaciju sa Predsednikom ili U.O. i obavezu da otkazivanje moto skupa objavi na internet sajtu  MaAS-e kao i na drugim moto sajtovima.

Član 19.
Klub organizator skupa je obavezan da u roku od 15 (petnaest) dana u pisanoj formi obavesti U.O. o organizavanom skupu.
Izveštaj mora sadržati:
- Broj poetilaca po klubovima
- Vremenski uslovi
- Muzički sastavi
- Ispunjenost postavljenih kriterijuma

Član 20.
Član Upravnog Odbora i Skupštine Moto Asocijacije Srbije može u pisanoj ili elektronskoj formi dostaviti dopis
sa svojim primedbama ili pohvalama na račun organizatora skupa a najkasnije do kraja sezone.

Član 21.
Na kraju sezone U:O će sumirati izveštaje klubova i dopise članova.
Materijali će biti obrađeni i upravni Odbor će obavestiti Skupštinu MAS-e.
Moto Klub čija organizacija moto skupa na osnovu izveštaja i dopisa nije ispunio tražene kriterijume gubi pravo organizovanja Moto skupa naredne sezone. Odluku o zabrani donosi skuptina a na predlog i obrazloženje Upravnog Odbora.
Žurke koje dobiju prelazne ocene sledeće godine dobiće termine za skupove.

Član 22.
Moto Asocijacija Srbije je obavezna da zvanični kalendar Moto Skupova objavi u moto časopisima
i na moto sajtovima kako u srbiji tako i u dostupnim časopisima i kalendarima u inostranstvu.

Član 23.
Svi Moto Klubovi moraju jednom godišnje a najkasnije do 1 (prvog) marta Upravnom Odboru
dostaviti spisak članova sa osnovnim podacima (ime, prezime, nadimak, godina rođenja) 

Član 24.

Svaki Moto Klub Moto Asocijacije Srbije mora imati ovlašćenog predstavnika na sajtu MAS-e.
Svaki predstavnik mora biti vidno obeležen i pored svoga imena u produžetku imati i dodatno ime kluba koji predstavlja.
Svaki predstavnik kluba na forumu mora da svojim prisustvom i svojim aktivnim radom učestvuje u radu našeg sajta i foruma.

Član 25.

Klub u svom reklamnom materijalu (letci, plakate, diplome, zahvalnice, članske karte i slično)
mora imati na vidnom mestu grb Moto Asocijacije Srbije.

Član 26.
Prisustvo predsednika ili predstavnika kluba na Skupštinama MAS-a je obavezno.
Predstavnik kluba mora biti član kluba koji predstavlja.
Izostajanje sa većine Skupština MAS-e u toku kalendarske godine povlači automatsko isključenje iz MAS-e.
- Izostanak sa jedne skupštine se ne kažnjava.
- Drugi izostanak povlači penale u pritivrednosti od 50 eura.
- Treći izostanak povlači penale od 75 eura.
- Četvrti izostanak povlači penale od 100 eura.

Član 27.
U slučaju sahrane člana MAS-e obavestiti predsedništvo MAS-a koje će organizovati odlazak na sahranu.

Član 28.
Nepoštovanje pravilika Moto asocijacije srbije povlači sa sobom opomenu koja je validna 13 meseci, i može je izreći Upravni Odbor ili skuptina MAS-e.
Ponavljanje prekršaja povlači automatsko isključenje  kluba iz Moto Asocijacije Srbije.

MAS Skupština - Rudovci                                                                         Predsednik Moto Asocijacije Srbije
29.3.2014.                                                                                                Milenko Kolibar - Krkelja
  

« Poslednja izmena: Jun 19, 2018, 10:36:03 posle podne MR.Čokanlija »
MAS JE JAK ONOLIKO KOLIKO SMO SVI MI ZAJEDNO JAKI!!!
PRATITE MOTO ASOCIJACIJU SRBIJE NA FACEBOOK-U:
https://www.facebook.com/MotoAsocijacijaSrbijeMAS